เอ็กซ์ตร้า ไมโคร

เซนจูรี่

red
black
 

โปรตีน 45%

Micron Size:

50, 100, 200, 300, 400, 500, 800

ขนาดบรรจุภัณฑ์

12 ถุงฟรอยด์/กล่อง

Photos

เอ็กซ์ตร้า ไมโคร

โอเมก้า

red
black
 

โปรตีน 45%

Micron Size:

50, 100, 200, 300, 400, 500, 800

ขนาดบรรจุภัณฑ์

12 ถุงฟรอยด์/กล่อง

Photos

เอ็กซ์ตร้า ไมโคร

วินเนอร์

red
black
 

โปรตีน 45%

Micron Size:

50, 100, 200, 300, 400, 500, 800

ขนาดบรรจุภัณฑ์

12 ถุงฟรอยด์/กล่อง

Photos

เซ็นจูรี่ เฟลค

เซ็นจูรี่

black
 

โปรตีน 45%

Type: Water color or None water color

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1 กก.12 ถุง/กล่อง
2 กก.6 ถุง/กล่อง
5 กก.1 ถัง

Photos

โอเมก้า เฟลค

โอเมก้า

brown
red
 

โปรตีน 45%

Type: Water color or None water color

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1 กก.12 ถุง/กล่อง
2 กก.6 ถุง/กล่อง

Photos

วินเนอร์ เฟลค

วินเนอร์

brown
 

โปรตีน 45%

Type: Water color or None water color

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1 กก.12 ถุง/กล่อง
2 กก.6 ถุง/กล่อง

Photos

โปรเฟลค

โปร

brown
 

Type: Water color or None water color

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1 กก.12 ถุง/กล่อง
2 กก.6 ถุง/กล่อง
5 กก.1 ถัง

Photos

ไบโอ-เอฟ เฟลค

ไบโอ

none
 

โปรตีน 45%

Type: Water color

ขนาดบรรจุภัณฑ์

2 กก.6 ถุง/กล่อง

Photos

อาทีเมีย

อาทีเมีย

none
 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

425 กรัมซอง

Photos

นกนางแอ่น

อาทีเมีย

none
 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

425 กรัมซอง
425 กรัมกระป๋อง

Photos

ฟินิก

อาทีเมีย

none
 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

425 กรัมซอง
425 กรัมกระป๋อง

Photos

อีเกิ้ล

อาทีเมีย

none
 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

425 กรัมซอง
425 กรัมกระป๋อง

Photos

สาหร่ายเกลียวทอง

สาหร่ายเกลียวทอง

none
 

โปรตีน 45%

ขนาดบรรจุภัณฑ์

25 กก./ถัง