อีทเตอร์ไททาเนี่ยม
วาล์วปิดเปิด
ข้อต่อสี่ทาง
ข้อต่อสามทาง-ตัวที
ข้อต่อทางตรง
หัวทราย
สายอ๊อกซิเจน

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

  เครื่องประกอบด้วย
 • เครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่สามารถควบคุมเวลาและปริมาณได้
 • ท่อลำเลียง (จะลอยอยู่บนผิวน้ำ)
 • หัวจ่ายอาหารจะอยู่เหนือผิวน้ำ และสามารถเคลื่อนย้ายตามความต้องการของผู้เพาะเลี้ยง
 • รัศมีการให้อาหารมีีระยะทางถึง 20 เมตร
  ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณในการให้อาหาร
 • ลดแรงาน ประหยัดเวลา
 • ช่วยในการลดต้นทุนในการให้อาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารมากขึ้น
 • ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียจากอาหารที่มากเกินไป โดนการควบคุมปริมาณผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • เพิ่มผลผลิต
 • ลดระยะการทำงานกว่า 20 วัน
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง
 • อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งในบ่อจะมีขนาดเท่ากันเพราะควบคุมระยะทิศทางในการให้อาหารทั้วทั้งบ่อ

เครื่องสร้างออกซิเจน

ในปัจจุบัน Venturi เป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และยังสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนได้อีกด้วย

เครื่องตีน้ำ