กระชอน
วาล์วปิดเปิด
ข้อต่อสี่ทาง
ข้อต่อสามทาง-ตัวที
ข้อต่อทางตรง
อ็อกซิเจนผง
สายออกซิเจน
หัวทราย