นกหงษ์หยก, นกอามาดินาอายโทรเวพฮาลา, นกเกาเดียน, นกจาวาสแปรโรว, นกฟอน, ซีบรา, นกไดอะมอนฟายร์เท็ล, นกคัทโทรต, นกพายซีบรา, นกไดอะมอนฟายร์เท็ล, , นกคัทโทรต, นกพายซีบรา, นกเชทนัทแฟลงค์ไวท์ซีบรา, นกคอร์คอนเบลอ, และนกไวโอเลตเทียร์, แวกซ์บิล

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1000 กรัม30 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 1000 กรัม - 30 ถุง/มัด

Photos

นกเลิฟบิร์ด & ค็อกคาเทล

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

1000 กรัม30 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 1000 กรัม - 30 ถุง/มัด

Photos

ดินดำ

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

50 กรัม – 120 ถุง/มัด
150 กรัม – 60 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 50 กรัม – 120 ถุง/มัด
 • 150 กรัม – 60 ถุง/มัด

นกป่า

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

200 กรัม 50 ถุง/กล่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 200 กรัม 50 ถุง/กล่อง

Photos

นกเขาเล็ก&นกเขาใหญ่

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

500 กรัม100 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 500 กรัม - 100 ถุง/มัด

เขาใหญ่

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

450 กรัม70 ถุง/มัด
1000 กรัม30 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 450 กรัม - 70 ถุง/มัด
 • 1000 กรัม - 30 ถุง/มัด

Photos

นกมาร์คอร์

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

500 กรัม24 ถุง/มัด
1000 กรัม12 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 500 กรัม - 24 ถุง/มัด
 • 1000 กรัม - 12 ถุง/มัด

Photos

นกปรอดจุก, นกเอี้ยง, นกกิ้งโครงดำ, นกเอี้ยงหงอน, นกปรอดคอลาย, และนกป่าที่กินผลไม้ทุกชนิด

ทีม

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

100 กรัม120ถุง/กล่อง
200 กรัม50 ถุง/กล่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 100 กรัม - 120ถุง/กล่อง
 • 200 กรัม - 50 ถุง/กล่อง

Photos

เขาเล็ก เขาใหญ่

มารวย

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

250 กรัม100 ถุง/มัด
1000 กรัม30 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 250 กรัม - 100 ถุง/มัด
 • 1000 กรัม - 30 ถุง/มัด

Photos

นกปรอดจุก นกเอี้ยง นกกิ้งโครงดำ นกเอี้ยงหงอน นกปรอดคอลาย และนกป่าที่กินผลไม้ทุกชนิด

เดอะเบสท์

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

200 กรัม140 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 200 กรัม - 140 ถุง/มัด

Photos

เขาเล็ก-เขาใหญ่

วิน

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

250 กรัม100 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 250 กรัม - 100 ถุง/มัด

Photos

เขาใหญ่

วิน

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

350 กรัม80 ถุง/มัด
1000 กรัม30 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 350 กรัม - 80 ถุง/มัด
 • 1000 กรัม - 30 ถุง/มัด

Photos

เขาเล็ก เขาใหญ่

สะอาด

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

250 กรัม100 ถุง/มัด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 250 กรัม - 100 ถุง/มัด

Photos

ลิ้นทะเล

อาหารนกและยา

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

4 อัน/ถุง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 4 อัน/ถุง

ลิ้นทะเล

อาหารนกและยา

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์

5 กก/กล่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

 • 5 กก/กล่อง

ยาดำนกพิราบ

อาหารนกและยา