ถ้วยครึ่งวงกลม
ถ้วยเหลี่ยมเล็ก
ถ้วยหูกลมใส
โถเหลี่ยมใหญ่
ถังอาหารไก่
ขวดน้ำไก่ ใหญ่
รังนกมะพร้าว เล็ก, กลาง, ใหญ่
หลอดใส่น้ำนกใหญ่
กระจก
โถเหลี่มเล็ก